9 Jun 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Endeavour Enquiry (Summer)

9 Jun 2020
9:30 AM – 3:30 PM

Moderation Training Y2

10 Jun 2020
9:30 AM – 3:30 PM

Moderation Training Y6

10 Jun 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Stokesley Enquiry (Summer)

11 Jun 2020
9:30 AM – 11:30 AM

Safeguarding Session - Northern

12 Jun 2020
9:30 AM – 2:30 PM

Consultation (Summer)

15 Jun 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Elliston Enquiry (Summer)

16 Jun 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Godley Enquiry (Summer)

16 Jun 2020
9:30 AM – 11:30 AM

Safeguarding Session - Eastern

17 Jun 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Flowery Field Enquiry (Summer)

17 Jun 2020
9:30 AM – 3:30 PM

The Business of Leadership - Day 3

18 Jun 2020
18 – 19 June 2020

NQT Residential - Summer

18 Jun 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Roseberry Enquiry (Summer)

22 Jun 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Welholme Enquiry (Summer)

23 Jun 2020
9:30 AM – 3:30 PM

Mental Health First Aid Training

24 Jun 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Hardwick Green Enquiry (Summer)

26 Jun 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Humberston Enquiry (Summer)

29 Jun 2020
12:00 PM

Middlethorpe Enquiry (Summer)

30 Jun 2020
9:30 AM – 3:30 PM

Senior Leadership Development Programme - Day 4

1 Jul 2020
9:30 AM – 3:30 PM

SENCO Network Day

2 Jul 2020
4:00 PM – 7:00 PM

AIC Development Session - All hubs

6 Jul 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Manchester Road Enquiry (Summer)

7 Jul 2020
12:00 PM

Buckingham Enquiry (Summer)

8 Jul 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Rosewood Enquiry (Summer)

9 Jul 2020
9 – 10 July 2020

Leadership Residential (Summer)

13 Jul 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Springfield Enquiry (Summer)

14 Jul 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Dowson Enquiry (Summer)

16 Jul 2020
8:30 AM – 2:30 PM

Stakesby Enquiry (Summer)